Tổng số: 238
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
19a/QĐ-UBND 05/04/2024 Quyết định công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Quý I năm 2024
Lượt xem: 2
Tải về
15KH-UBND 19/04/2024 Kế hoạch thực hiện các dự án giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024
Lượt xem: 5
Tải về
14/KH-UBND 05/04/2024 Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024
Lượt xem: 7
Tải về
21/BC-UBND 04/04/2024 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH Quý I; nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2024
Lượt xem: 11
Tải về
13/KH-UBND 04/04/2024 Kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu năm 2024
Lượt xem: 11
Tải về
09/KH-UBND 28/03/2024 Kế hoạch chương trình công tác của UBND xã năm 2024
Lượt xem: 9
Tải về
19/QĐ-UBND 04/04/2024 Quyết định thành lập ban chỉ huy PCTT và TKCN năm 2024
Lượt xem: 8
Tải về
12/KH-UBND 03/04/2024 Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024
Lượt xem: 7
Tải về
22/BC-UBND 03/04/2024 Báo cáo tổng kết công tác phòng chống thiên tai và TKCN năm 2023, Phương hướng nhiệm vụ năm 2024
Lượt xem: 5
Tải về
17/QĐ-UBND 29/03/2024 Quyết định thành lập Hội đồng đấu giá cho thuê thầu diện tích đất công, đất công ích giai đoạn 2024-2025
Lượt xem: 6
Tải về
12345678910...